VIKEN LANDBRUKSTAKST

Vår allsidige bakgrunn og brede erfaring gir et godt grunnlag for
en god vurdering av din landbrukseiendom.

KONTAKT OSS

VIKEN LANDBRUKSTAKST

Vår allsidige bakgrunn og brede erfaring gir et godt grunnlag for en god vurdering av din landbrukseiendom.

KONTAKT OSS

Telefon: 482 81 394

LANDBRUKSTAKST

Landbrukstakst er en verdivurdering av landbrukseiendom basert på alle eiendommens bestanddeler. Vår lange erfaring innen en rekke områder av landbruket og taksering gjør oss til en trygg samarbeidspartner når det kommer til dine behov for landbrukstakst. Ta kontakt med oss i dag for å bestille befaring.

LES MER

EIERSKIFTE

Det viktigste å tenke på i forhold til eierskifte på landbrukseiendom er å starte så tidlig som mulig. Vi ønsker å være din rådgiver tidlig i prosessen med et eierskifte. Det er mye som må ordnes før en overtakelse, både i forhold til eierskifte og salg på åpent marked.
Kontakt oss i dag.

LES MER

DRIFTSPLANER

Driftsplaner er 5-års planer for hvordan drift skal foregå på landbrukseiendommen. Driftsplaner må legges ved søknader om bistand og støtte. Med vår kompetanse og lange erfaring får du hjelp til å lage en driftsplan som fungerer til søknader og som sikrer driften din de neste fem årene.

LES MER

METTE HÅGENSEN

Mette Hågensen har over 30 års erfaring fra landbruket, både på den praktiske og administrative siden. Hun har utdannelse som agronom, erfaring med korn og skogproduksjon, driver oppdrett av alpakka og hjort, og er eier av eget slakteri. Kombinert med deltagelse i faglagene både lokalt og sentralt, erfaring fra landbrukets HMS-tjeneste og Norsk Landbruksrådgivning, og som sertifisert landbrukstakstmann fra Norsk Takst har Mette det perfekte grunnlaget for å hjelpe deg med landbrukstakst, eierskifte og driftsplaner.

LES MER