Våre tjenester

Driftsplaner

Driftsplaner

I landbruket kan drift finansieres med egne midler, egen innsats, lån, eller tilskuddsmidler. Marginene i landbruket er presset og investeringer må være lønnsomme. Derfor må virksomheten ha en godt gjennomtenkt plan og gode forundersøkelser, samt gjennomtenkte scenarier som samles i en driftsplan.

Driftsplaner er 5-års planer for hvordan drifta bør foregå på landbrukseiendommen. Driftsplaner må legges ved søknader om bistand og støtte. I korte trekk skal planen inneholde en oversikt over hvordan drift av landbrukseiendommen skal brukes. Et regnskap som viser utgifter og forventede inntekter, når inntektene er ventet og hvordan du kommer deg dit. Dette er planen for hva som skal skje med din drift de kommende årene, ned til detalj.