EIERSKIFTE

Det viktigste å tenke på i forhold til eierskifte på landbrukseiendom er å starte så tidlig som mulig. Det er mye som må ordnes før en overtakelse, både i forhold til eierskifte og salg på åpent marked. Ved salg på åpent marked er det viktig å kunne beskrive verdiene landbrukseiendommen innehar til en konsesjonssøknad, og ved eierskifte ønsker skattemyndighetene en takst.

Ved generasjonsskifte må man sette seg ned og få en oversikt over hva som er på plass, og hva som må ordnes. Kanskje skal eldre generasjon bli boende på gården, mot en lavere salgssum. Det kan også være lurt at en yngre generasjon tar over noe drift og eldre generasjon trapper ned i en overgangsperiode, for å passe på at ting går riktig for seg, både i drift og personlige forhold.

EIERSKIFTE

Det viktigste å tenke på i forhold til eierskifte på landbrukseiendom er å starte så tidlig som mulig. Det er mye som må ordnes før en overtakelse, både i forhold til eierskifte og salg på åpent marked. Ved salg på åpent marked er det viktig å kunne beskrive verdiene landbrukseiendommen innehar til en konsesjonssøknad, og ved eierskifte ønsker skattemyndighetene en takst.

Ved generasjonsskifte må man sette seg ned og få en oversikt over hva som er på plass, og hva som må ordnes. Kanskje skal eldre generasjon bli boende på gården, mot en lavere salgssum. Det kan også være lurt at en yngre generasjon tar over noe drift og eldre generasjon trapper ned i en overgangsperiode, for å passe på at ting går riktig for seg, både i drift og personlige forhold.

Telefon: 482 81 394

RÅDGIVNING

Vi ønsker å være din rådgiver tidlig i prosessen med et eierskifte.

Etter å ha fått oversikt over hva som er på plass og hva som må ordnes, starter vi med taksering av verdier og går igjennom arealdata og grunnbok, ser på justeringer av mva og beregner skatt slik at eier får best mulig utgangspunkt for videre drift.

Videre ser vi på avataler, ektepakter, skjøte, rettigheter og kår og kostprisoppgave til skatteetaten. Vi verdsetter din landbrukseiendom og alle bestanddeler av verdi.

TAKSERING

Taksering i forhold til eierskifte omfatter i hovedsak tre underkategorier – odelstakst, åsetetakst og skiftetakst.

Odelstaksten – Dette er takst som settes ved odelsløsning av gårder solgt ut av familien, eller til en med lavere odel. Dette er altså ikke en takst for overtagelse innen familien etter odelsretten.

Åsetetakst – Taksering ved generasjonsskifte bør foregå som annen landbrukstakst. Med åsete menes derimot at man selger eiendommen med inntil 25% avslag i verdi på grunn av skattefritt salg eller skifte. Mye må avklares i denne sammenheng, for eksempel ved dødsfall regnes ikke åsete som arv, men det vil kanskje kreve godtgjørelse til andre arvinger.

Skiftetakst – Taksering av eiendommens verdier for eksempel ved opphør av ekteskap eller samboerskap, odelsrett, konkurs, pant eller skifte av dødsbo.

VÅR KOMPETANSE

Vår lange erfaring innen en rekke områder av landbruket og taksering gjør oss til en trygg samarbeidspartner når det kommer til dine behov for landbrukstakst.

Ta kontakt med oss i dag for å bestille befaring.

    Felter merket med * må fylles ut