Våre tjenester

Eierskifte

Eierskifte

Det viktigste å tenke på i forhold til eierskifte på landbrukseiendom er å starte så tidlig som mulig. Det er mye som må ordnes før en overtakelse, både i forhold til eierskifte og salg på åpent marked. Ved salg på åpent marked er det viktig å kunne beskrive verdiene landbrukseiendommen innehar til en konsesjonssøknad, og ved eierskifte ønsker skattemyndighetene en takst.

Ved generasjonsskifte må man sette seg ned og få en oversikt over hva som er på plass, og hva som må ordnes. Kanskje skal eldre generasjon bli boende på gården, mot en lavere salgssum. Det kan også være lurt at en yngre generasjon tar over noe drift og eldre generasjon trapper ned i en overgangsperiode, for å passe på at ting går riktig for seg, både i drift og personlige forhold.