Hvem er vi?

Om oss

Om Viken Landbrukstakst

Vi takserer alle typer landbrukseiendom uansett behov, enten det er overdragelse i familien, salg, eierskifte, samlivsbrudd eller andre grunner til at du behøver din landbrukseiendom taksert.

Vi tar på oss oppdrag i hele Viken.

Vår kompetanse

Mette Hågensen har over 30 års erfaring fra landbruket, både på den praktiske og administrative siden. Hun har utdannelse som agronom, erfaring med korn og skogproduksjon, driver oppdrett av alpakka og hjort, og er eier av eget slakteri.

Kombinert med deltagelse i faglagene både lokalt og sentralt, erfaring fra landbrukets HMS-tjeneste og Norsk Landbruksrådgivning, og som sertifisert takstingeniør innen landbruk fra Norsk Takst har Mette det perfekte grunnlaget for å hjelpe deg med landbrukstakst, eierskifte og driftsplaner.

Landbrukstakst

Landbrukstakst er en verdivurdering av landbrukseiendom basert på alle eiendommens bestanddeler.

Eierskifte

Det viktigste å tenke på i forhold til eierskifte på landbrukseiendom er å starte så tidlig som mulig, la oss hjelpe.

Driftsplaner

Driftsplaner er 5-års planer for hvordan drifta bør foregå på landbrukseiendommen. En driftsplan sikrer driften din de neste fem årene.